ระบบเสียงผ่านแลน ระบบเสียงผ่านเครือข่าย เสียงตามสายผ่านLAN เสียงไร้สาย ผ่านเครือข่าย ระบบเสียงผ่านสายแลน Audio over LAN Network เสียงตามสายไฟเบอร์ออฟติก เสียงผ่านสายใยแก้วนำแสง เสียงผ่าน Fiber optic


ระบบเสียงผ่านแลน คือการส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่าย LAN หรือเครือข่าย Network Protocol แบบ ไอพีโปรโตคอล IP Network ซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบ ระบบตามสาย และระบบไร้สาย ผ่านเครือข่ายไร้สาย Wifi Wireless Access Point เครื่องรับสัญญาณเสียง ผ่านเครือข่าย Lan/Network ระบบประกาศเสียงตามสาย IP Network เครื่องรับ ถอดระหัสเสียง IP Audio Decoder

ส่งสัญญาณเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต

เสียงตามสาย ผ่าน แลน

ส่งสัญญาณเสียงผ่าน wifi

ระบบเสียงผ่านระบบ ไอ พี

สาย lan เครื่องเสียง

เสียงตามสายไฟเบอร์

Intercom ผ่าน LAN

IP Network Audio Encoder

ส่งสัญญาณผ่าน LAN หรือ ระบบ Wifi Wireless Access Point เครื่องรับสัญญาณเสียง ผ่านเครือข่าย Lan/Network ระบบประกาศเสียงตามสาย IP Network เครื่องรับ ถอดระหัสเสียง IP Audio Decoder

ระบบเสียงผ่าน LAN คือการส่งสัญญาณเสียงผ่านโครงข่าย IP หรือการส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายไอพี Audio Over IP Network เรียกได้หลายอย่าง เช่น ระบบเสียงไอพี ระบบเสียงผ่านเครือข่ายไอพี หรือ ระบบเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ ระบบเสียงผ่านแลน หรือ ระบบเสียงผ่าน ip network ระบบเสียงผ่านระบบไอพี PA System , ระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่าย/เครือข่ายไอพี, ระบบเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต,IP NETWORK PUBLIC ADDRESS SYSTEM ,IP NETWORK AUDIO SYSTEM,IP NETWORK AUDIO BROADCAST SYSTEMP , Network IP Audio System เป็นรูปแบบใหม่ของระบบกระจายเสียงผ่านโครงข่ายหรือ ผ่านเครือข่ายอีเทอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ต , เสียงผ่าน Internet ,Audio over IP , Audio over Internet เป็นต้น

เครือข่ายไอพี อาจเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์(LAN) และ เครือข่าย LAN ที่ใช้สาย Fiber optic หรือ ระบบ Internet ทั้งแบบสาย และไร้สาย

รองรับทั้งแบบเสียงตามสาย หรือไร้สาย ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่า รองรับการแบ่งโซน ควบคุมการเปิด/ปิดจากส่วนกลาง สะดวก ประหยัด และง่ายในการเพิ่มขยาย สามารถเชื่อมเข้ากับระบบ LAN เดิมของหน่วยงานได้ ระบบกระจายเสียงผ่าน IP Network การใช้งาน รองรับการตั้งค่าแบ่งกลุ่มโซนได้

ส่งสัญญาณเสียงผ่าน LAN หรือ ระบบ Wifi Wireless Access Point ได้ สะดวกในการติดตั้งและใช้งาน เพราะปัจจุบันทุกหน่วยงานส่วนใหญ่มีระบบ LAN เดินทั่วถึงทุกอาคารอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินสายอีกต่อไป สามารถรองรับการส่งผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) และ ผ่านโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G, 4G/LTE, 5G ได้ สามารถประยุกต์ส่งสัญญาณเสียงสำหรับทำ เสียงประกาศสาธารณะ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย เสียงไร้สาย ระยะไกล สำหรับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต สามารถใช้งานได้ ไม่ต้องขออนุญาตใช้ ทดแทนระบบคลื่นวิทยุ 420.200MHz 430.225MHz 430.275MHz 435.225MHz 435.275MHz ของ เทศบาลฯ อบต.ได้