ระบบเสียงผ่านแลน ระบบเสียงผ่านเครือข่าย เสียงตามสายผ่านLAN เสียงไร้สาย ผ่านเครือข่าย ระบบเสียงผ่านสายแลน Audio over LAN Network

ส่งสัญญาณผ่าน LAN หรือ ระบบ Wifi Wireless Access Point เครื่องรับสัญญาณเสียง ผ่านเครือข่าย Lan/Network ระบบประกาศเสียงตามสาย IP Network เครื่องรับ ถอดระหัสเสียง IP Audio Decoder

ส่งสัญญาณเสียงผ่านอินเตอร์เน็ต

เสียงตามสาย ผ่าน แลน

ส่งสัญญาณเสียงผ่าน wifi

ระบบเสียงผ่านระบบ ไอ พี

สาย lan เครื่องเสียง

เสียงตามสายไฟเบอร์

Intercom ผ่าน LAN

IP Network Audio Encoder